ROT & RUT

Villkor för att få ROT och RUT avdrag

Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per
person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i rot- och rutavdrag. Du som köpare ansvarar för att alla villkor för rot- och rutavdraget är uppfyllda.
Som bostad räknas följande:

Bostaden ska ligga inom EES-området.

Reglerna för skattereduktion är detsamma som om arbetet hade utförs i Sverige. Om du har dubbel bosättning (bor på två ställen) räknas båda som bostad. Gemensamhetsutrymmen i flerfamiljshus, exempelvis entréer, trappuppgångar och gemensamma tvättstugor räknas däremot inte som bostad.

ROT & RUT-avdragets storlek.
Rot- och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år.Du kan inte få 50 000 kronor för varje bostad du har. Flera personer kan dock få rot- och rutavdrag för arbete i samma bostad och det finns inget maxbelopp per fastighet.

ROT-avdrag med som mest 30 procent av arbetskostnaden.
RUT-avdrag med som mest 50 procent av arbetskostnaden.